Reglament

El CATRAID BERGUEDÀ 2014 està regit pel Reglament i especificacions dels Raids d'Aventura de la FCOC.

En línies generals:

Hi haurà 4 categories , totes elles per parelles i que es diferenciaran entre si per la durada i exigència física i tècnica del raid.

Categoria
Durada
Modalitats
Elit
8-10h
Btt, treking, caiac, orientació i barranc
Aventura
6-8h
Btt, treking, caiac, orientació i barranc
Popular
3-5h
Btt, treking, caiac, orientació, escalada
Familiar
<3h
Btt, treking, caiac, orientació, escalada

En la categoria Familiar podran participar menors amb l'autorització per escrit del pare/mare/tutor/a i l'acompanyarà un adult.

A la categoria popular es podrà participar a partir dels 16 anys amb l'autorització per escrit del pare/mare/tutor/a.

De cada categoria només hi haurà categoria absoluta, sense classificacions per sexes. Això sí, per establir les classificacions absolutes, els equips mixtes obtindran una bonificació del 4% del temps i els equips femenins d'un 7%.
Totes les balises tindran una puntuació determinada, resultarà vencedor l'equip que aconsegueixi més punts.
A igualtat de punts guanyarà l'equip que hagi tardat menys temps.
El raid està pensat perquè la majoria dels equips puguin realitzar totes les balises dins del temps màxim.

Campionat de Catalunya
Resultarà Campió de Catalunya el primer equip en categoria èlit en què els dos corredors tinguin la Llicència FCOC de qualsevol modalitat.

El CATRAID BERGUEDÀ 2014 formarà part del